zieleń
wysoka

Drzewo jest wieloletnim organizmem żywym i każda ingerencja w jego naturalny rozwój wymaga doświadczenia. Firma wykonuje od 30 lat wszelkie prace dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki, przesadzania, udrażniania ubytków i zakładania wiązań elastycznych.

Wszelkie prace przy drzewach należy przeprowadzać w sposób profesjonalny, aby nie doprowadzać do ich zniszczenia.

WIĘCEJ


zieleń
niska

Firma oferuje w zakresie urządzania terenów zieleni następujące usługi:

Sporządzenie projektu, wraz z kosztorysem i harmonogramem prac dające podstawę do stworzenia zieleni, terminowo z wykorzystaniem najlepszych materiałów i technologii.

  • prace ziemne wraz z ukształtowaniem terenu
  • zakładanie trawników siewem i z rolki
  • obsadzenie roślinami
  • przesadzanie drzew i krzewów ozdobnych
  • cięcie i formowanie żywopłotów
  • inne

WIĘCEJ


projekty,
opinie,
ekspertyzy

Wykonujemy opracowania przyrodnicze w skład których wchodzą: ekspertyzy, opinie dendrologiczne i inwentaryzacyjne zieleni. W swojej 30-letniej działalności firma współpracowała zarówno z instytucjami publicznymi jak i z inwestorami prywatnymi. Posiadamy uprawnienia konserwatora zabytków do wykonywania prac na terenach objętych ochroną konserwatorską.

WIĘCEJ